lecture_hall_gray_MAJAsm

Latvieša māja – papildus lekcija

Literatūrzinātnieces, valodnieces Janīnas Kursītes atkārtota lekcija
par Latvieša māju -… notiks 1. aprīlī plkst. 19.00

Latvieša māja – tās celšana, apkārtnes izveidošana un izkopšana – svarīga daļa no nācijas patības, tautas daiļrades neatņemama sastāvdaļa.

Māja

Latvieša māja – tās celšana…

Divi marta otrdienu vakari kopā ar  
literatūrzinātnieci, valodnieci Janīnu Kursīti.

Latvieša māja – tās celšana, apkārtnes izveidošana un izkopšana – svarīga daļa no nācijas patības, tautas daiļrades neatņemama sastāvdaļa.

Ediens3

Nacionālā identitāte: Latvijas novadi…

Divi marta otrdienu vakari kopā ar  
literatūrzinātnieci, valodnieci Janīnu Kursīti.

Nacionālā identitāte: Latvijas novadi, valoda un ēšanas tradīcijas kultūrvēsturiskā skatījumā

human-440127_1280

Kopsapulce 2021

Notiks 6. februārī 15:00 – 17:00 ZOOM tiešsaistes platformā.