lecture_hall_gray_MAJAsm

Latvieša māja - papildus lekcija

Literatūrzinātnieces, valodnieces Janīnas Kursītes atkārtota lekcija
par Latvieša māju -... notiks 1. aprīlī plkst. 19.00

Latvieša māja - tās celšana, apkārtnes izveidošana un izkopšana - svarīga daļa no nācijas patības, tautas daiļrades neatņemama sastāvdaļa.

Māja

Latvieša māja - tās celšana...

Divi marta otrdienu vakari kopā ar  
literatūrzinātnieci, valodnieci Janīnu Kursīti.

Latvieša māja - tās celšana, apkārtnes izveidošana un izkopšana - svarīga daļa no nācijas patības, tautas daiļrades neatņemama sastāvdaļa.

Ediens3

Nacionālā identitāte: Latvijas novadi...

Divi marta otrdienu vakari kopā ar  
literatūrzinātnieci, valodnieci Janīnu Kursīti.

Nacionālā identitāte: Latvijas novadi, valoda un ēšanas tradīcijas kultūrvēsturiskā skatījumā