Ekskursija zinātkārajiem gidiem!
23. maijā, plkst. 18.30
(attēls no RSU Anatomijas muzeja arhīva)