Tiksimies 20. oktobrī plkst. 8:30 Strēlnieku laukumā.