Tikšanās ar Sergeju Ivančenko Zoom platformā
10. decembrī plkst. 18.00

Foto: Fasādes fragments. No S. Ivančenko personīgā arhīva.