Šogad Gidu dienas Otrajā daļā mūsu gidi vadīja ekskursijas Vecumnieku pamatskolas audzēkņiem.
Ekskursijas notika 17. maijā.