Par Mums

LPGA_logo

LPGA

Latvijas Profesionālo gidu asociācija (LPGA) dibināta 2002. g.

Mērķis – apvienot profesionālos tūristu gidus, veicināt savstarpējo domu un pieredzes apmaiņu.

LPGA pārstāv savu biedru intereses ar tūrismu saistītajās Latvijas organizācijās.

Mūsu darbības galvenais virziens ir LPGA biedru profesionālās izglītības papildināšana un kvalifikācijas celšana.

Nozīmīga sfēra mums ir tūristu gida profesijas popularizēšana un prestiža celšana.

Mērķu īstenošanai organizējam ikmēneša pasākumus, kas veltīti aktuālām tēmām un norisēm valstī. Organizējam ekskursijas un pieredzes apmaiņas braucienus.

Rūpējamies par biedrības interešu pārstāvniecību Eiropas Gidu asociāciju Federācijā (FEG). Kopš 2018. gada esam tās īstenie biedri.