2023. gada 1. junija notika ekspedīcija "Iepazīsti un atklāj Ģeovietas Zemgalē", ko organizēja Zemgales plānošanas reģions.
(foto no Aija LS. personīgā arhīva. Skats no Zvirgzdes kāpas)