Saruna zoom platformā
veltīta Tūristu Gidu dienai "Ar vēju matos un ceļu sirdī"
25. februārī, plkst. 19.00