lecture_hall_gray_MAJAsm

Latvieša māja – papildus lekcija

Literatūrzinātnieces, valodnieces Janīnas Kursītes atkārtota lekcija
par Latvieša māju -… notiks 1. aprīlī plkst. 19.00

Latvieša māja – tās celšana, apkārtnes izveidošana un izkopšana – svarīga daļa no nācijas patības, tautas daiļrades neatņemama sastāvdaļa.

Māja

Latvieša māja – tās celšana…

Divi marta otrdienu vakari kopā ar  
literatūrzinātnieci, valodnieci Janīnu Kursīti.

Latvieša māja – tās celšana, apkārtnes izveidošana un izkopšana – svarīga daļa no nācijas patības, tautas daiļrades neatņemama sastāvdaļa.

Ediens3

Nacionālā identitāte: Latvijas novadi…

Divi marta otrdienu vakari kopā ar  
literatūrzinātnieci, valodnieci Janīnu Kursīti.

Nacionālā identitāte: Latvijas novadi, valoda un ēšanas tradīcijas kultūrvēsturiskā skatījumā

human-440127_1280

Kopsapulce 2021

Notiks 6. februārī 15:00 – 17:00 ZOOM tiešsaistes platformā.

Tiesu pils Baumanis

Arhitekts J.F. Baumanis

Arhitekts J.F. Baumanis tuvinieces atmiņās. Nepublicēti stāsti par Zaķusalu, Štrauhiem un Baumaņiem.

Ingunas Mottes lekcija tiešsaistē zoom platformā š.g. 16. janvārī plkst. 15.00.