Kopsapulce

LPGA biedru kopsapulce.

 

Notiks 26. janvārī plkst. 13:30 

Latvijas Fotogrāfijas muzejā

 

Mārstaļu ielā 8   

 

Kopsapulces darba kārtība.

1. Aizvadītā gada pārskata ziņojums, un jaunu nākotnes uzdevumu ieskicēšana.

2. Revidenta ziņojums.

3. Grāmatvedes ziņojums par jauniem normatīviem mūsu darbības sfērā.

4. FEG gadskārtējā tikšanās Krētā.

5. LPGA mājas lapas pilnveidošanas pasākumi.

6. LPGA Gada biedri.

7. Citi jautājumi un diskusijas.