FEG gadskārtējā tikšanās Krētā

LPGA Prezidentes Aijas Lubejas-Subes ziņojums

 

 • Mīļie kolēģi, šogad Eiropas Tūristu Gidu Asociāciju Federācijas (jeb FEG) gadskārtējā tikšanās notika Grieķijā, Krētā, Heraklionā. Šogad šī tikšanās mūsu Asociācijai bija īpaša, jo kopš 2018. gada mēs esam FEG īstenie biedri.

  Mūsu darbs ir pamanīts un novērtēts. FEG Valde aicināja mūsu Gitu Viguli kļūt par Valdes pilnvaroto personu. Lai tas varētu notikt likumā noteiktā kārtībā, vispirms bija nepieciešama mūsu LPGA Valdes locekļu piekrišana, ko Gita arī vienbalsīgi saņēma.

  Un tā - 20 valstu delegātu kopīgajā apspriedē, Gita Vigule tika vienbalsīgi ievēlēta šajā augstajā amatā. Mūsu mazajai valstij tas ir ļoti nozīmīgs notikums. Ir jauki, ka mēs esam pamanīti, bet tas arī nozīmē, ka nākotnē šī uzticība būs ar darbiem jāattaisno.

  Esam jau sākuši strādāt pie mūsu LPGA tuvākās nākotnes darbības sfēru paplašināšanas un, kā vienmēr, mūsu darba kvalitātes uzlabošanas.

  Par to visu sīkāk runāsim mūsu Kopsapulcē, kas notiks 2019. gada 26. janvārī.

  Lai mums visiem jauks Adventes laiks, svētīgi Ziemassvētki un jauniem panākumiem bagāts 2019. gads.

  Cieņā
  Jūsu Prezidente.

Dažas Krētas impresijas.